Модуль Жана Моне «Політичні інститути та системи в Європі: порівняння та досвід для України»

 

 

 

Номер проєкту: 101126702

Назва конкурсу: ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Модуль Жана Моне охоплює огляд, вивчення, дослідження та порівняння основних політичних інститутів і систем у Європейському Союзі та його країнах. Зокрема з прицілом на врахування їхнього досвіду в євроінтеграційному поступі і політичній модернізації України та для підвищення обізнаності про ЄС серед студентів, дослідників, ЗМІ, політиків і громадянського суспільства в Україні.

Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать лише автору(ам) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань культури та освіти. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.