Робоча програма

Робочий план проекту

Робочий пакет 1 (Підготовка):

• Створення робочої групи (РГ) для всебічного аналізу Української системи Забезпечення якості освіти, а також створення місцевих координаційних груп (МКГ) та інституціональних груп;
• Підготовка звіту з моніторингу поточного стану Української системи з Забезпечення якості освіти та її характеристика;
• Підготовка аналітичного огляду правового середовища, що регулює питання Забезпечення якості у вищій освіті України;
• Підготовка дослідницького звіту за результатами обстежень для всіх українських вищих навчальних закладів щодо структури та функціонування внутрішніх систем з Забезпечення якості освіти;
• Підготовка аналітичного звіту про партнерів з ЄС та досвід цих країн у цьому питанні;
• Співставлення існуючої системи Забезпечення якості освіти до нової правової бази та передових практик ЄС.

Робочий пакет 2 (Розробка):

• Розробка навчального пакета для Вчених Рад ВНЗ та працівників Міністерства;
• Проведення семінару для завершення підготовки пакету;
• Проведення підготовки ВНЗ та співробітників відповідальних за Забезпечення якості освіти;
• Розробка типової моделі організаційної структури Забезпечення якості освіти в ВНЗ;
• Розробка і впровадження моделей організаційної структури Забезпечення якості освіти в кожному ВНЗ.

Робочий пакет 3 (Розробка):

• Розробка рекомендацій з питань політики і процедур для зовнішньої системи забезпечення якості освіти;
• Розробка моделі для забезпечення ефективної зовнішньої системи Забезпечення якості освіти в освітній діяльності ВНЗ;
• Організація внутрішніх тренінгів для персоналу, відповідального за Забезпечення якості освіти.

Робочий пакет 4 (Розробка):

• Розробка рекомендацій (методологія) для вузів щодо структури, функцій та процедур внутрішньої системи Забезпечення якості
• Розробка дорожніх карт, політики забезпечення якості освіти, процедур, інструментів;
стандарти і критерії для самооцінювання ВНЗ в програмі та інституційних рівнях;
• Організація внутрішніх тренінгів для співробітників відповідальних за Забезпечення якості освіти і студентів.

Робочий пакет 5 (Розробка):

• Створення Ради Вищого Навчального Закладу (ВНЗ) і Національного експертного органу з Забезпечення якості освіти для тестування розроблених інструментів;
• Визначення курсів з поглибленим вивченням рівня 1 та 2 в кожному ВНЗ в тестовому режимі в програмах та на інституційному рівні;
• Тестування інструментів з Забезпечення якості освіти
• Вивчення вже створених інструментів та механізмів.

Робочий пакет 6 (Розповсюдження/Використання):

• Ухвалення нормативно-правової бази для підрозділів з Забезпечення якості освыти в ВНЗ
• Ухвалення стратегії ВНЗ і процедури необхідні для підрозділів з Забезпечення якості освіти
• Розробка рекомендацій для національних нормативно-правових актів щодо Забезпечення якості освіти з наступним затвердженням.

Робочий пакет 7 (Розповсюдження/Використання):

• Розробка плану розповсюдження;
• Дизайн проекту веб-сайту;
• Організація інформаційних сесій для українських вищих навчальних закладів (ВНЗ);
• Публікація брошур, листівок;
• Підготовка дослідження для зацікавлених сторін, звіт про результати.

Робочий пакет 8 (Якість):

• Розробка плану Контролю над менеджментом (QCM);
• Підготовка звітів для Робочих пакету;
• Підготовка звітів з оцінкою вже виконаної роботи;
• Підготовка аналітичних звітів щодо зворотного зв’язку зі студентами та викладачами.

Робочий пакет 9 (Управління):

• Підписання партнерських угод;
• Створення проекту Керівної Ради та графік її засідань;
• Створення місцевих координаційних груп, інституційних робочих груп;
• Проведення координаційних нарад;
• Оновлення та реалізації планів роботи;
• Управління повсякденної діяльності та облік діяльності і результатів.