QUAERE

 QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA
STANDARDS AND GUIDELINES

 

               Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та

   рекомендацій.

«Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE) є грантовим проектом з національним рівнем впровадження результатів. Проект відноситься до інструменту «Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками» програми ЕРАЗМУС+ і належить до пріоритетного напрямку «Розвиток потенціалу вищої освіти».Реалізація проекту «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» передбачає розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості, розвиток потенціалу ВНЗ та установ національного рівня через підвищення кваліфікації співробітників щодо впровадження інструментів забезпечення якості, розбудову організаційної інфраструктури на різних рівнях, стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у ВНЗ, впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів.
Координатором проекту є Маріуш Мазуркевич (Вроцлавський університет науки і технології, Польща). У проекті беруть участь провідні університети України, Польщі, Німеччини, Нідерландів, Греції, Литви, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центрально- та Східноєвропейська мережа агентств забезпечення якості
(CEENQA), Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Українська асоціація студентського самоврядування та Міністерство освіти і науки України.

Партнери:

Польща:
Технологічний Університет м.Вроцлав (координатор проекту);
Литва:
Університет Олександра Стулгінскіса;
Німеччина:
Університет Кобленц-Ландау,
Центрально-європейська мережа агентств із забезпечення якості (CEENQA),
Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN).
Нідерланди:
Мережевий Університет Стітчінг;
Греція:
Університет м.Патрас;
Україна:
Міністерство освіти та науки України,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Національний гірничий університет,
Хмельницький національний університет,
Сумський державний університет,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Бердянський державний педагогічний університет,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Українська асоціація студентського самоврядування.

Команда Львівського національного університету імені Івана Франка

  1. Кухарський Віталій Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації;
  2. Осередчук Ольга Анатоліївна – помічник ректора, керівник відділу інформаційного забезпечення;
  3. Рихлюк Сергій Вікторович – завідувач відділу по роботі з ЄДЕБО;
  4. Петрів Василь Федорович – завідувач Лабораторії контролю якості освіти Організаційно-методичного центру електронного навчання;
  5. Осередчук Мирослава Андріївна – інженер 1 категорії Лабораторії  контролю якості освіти Організаційно-методичного центру електронного навчання;
  6. Луців Христина Василівна – спеціаліст відділу інформаційного забезпечення.
  7. Іваночко Ірина Богданівна – начальник відділу ліцензування та акредитації