Магістерська програма з історії налічує в сукупності 120 ECTS кредитів, включаючи аудиторні заняття (контактні години) і проходження практики, час, який відводиться на самостійну роботу студентів, а також на усі заліки та іспити. Кожен із чотирьох семестрів містить по 30 ECTS кредитів.

Принцип магістерської програми з історії засновується на поєднанні трьох взаємопов’язаних підпрограм, а саме – програми фундаментальної підготовки, програми наукової спеціалізації та програми практичної підготовки. Програма фундаментальної підготовки складається з 48 ECTS кредитів, програма наукової спеціалізації – з 48 ECTS кредитів і програма практичної підготовки – з 24 ECTS кредитів.

Програма фундаментальної підготовки знайомить студентів з новітніми тенденціями в історіографії та методологічними дискусіями в історичній науці. Окрім того, студенти вивчатимуть педагогіку і психологію вищої освіти, основи менеджменту, англійську та другу іноземну мову (німецьку чи польську). Отримані знання і вміння сприятимуть їхнім успіхам у різних сферах діяльності.

Програма практичної підготовки відповідає практичним і професійним цілям навчання і формує уміння застосовувати набуті знання.

Центральна Європа в історії: від багатонаціональних монархій до Вишеградської співпраці є однією з п’яти дослідницьки орієнтованих програм спеціалізації, які Львівський національний університет імені Івана Франка пропонує для завершення магістерської програми з історії. Вона надає студентам можливість поглибити свої знання в галузі нової історії Чеської республіки, Угорщини, Польщі і Словаччини, а також закріпити уміння, сформовані програмами фундаментальної і практичної підготовки, через проведення самостійного дослідження з написанням магістерської дисертації.