WP.1 КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ УНІВЕРСИТЕТІВ

Перед початком прямої проектної діяльності необхідно глибше вивчити ситуацію та організувати управлінську структуру проекту. З цих причин заплановано створення Координаційної ради, об’єднання всіх учасників проекту. Під керівництвом Ради здійснять збір важливих даних, і буде організовано спеціальне засідання для обговорення результатів досліджень щодо стану управління університетами в країнах-партнерах СНД.

1.1. Збірник бібліотеки з досвіду ЄС в UIM: збірка бібліотеки про досвід ЄС щодо управління інформацією в університеті.

1.2. Аналіз існуючих систем управління університетом: аналіз існуючих систем управління університетом у країнах-партнерах, пропозиції щодо їх оптимізації, розробка моделі рекомендованої системи управління університетом, підготовка специфікації вимог до відповідного програмного забезпечення. Аналіз інформаційних потоків в університетах PC. 1.3. Вчена рада: Вчена рада складатиметься з представників кожного з членів консорціуму. Головним завданням Вченої Ради буде розробка Стратегічного плану вдосконалення системи управління інформацією університету.

1.4. Конференції з управління інформацією в університеті: Зустріч адміністративних органів Вченої ради в Дніпропетровську. Обговорення результатів досліджень щодо стану управління університетами у країнах-партнерах CНД та університетах ЄС, розробка та затвердження Стратегічного плану.

 

WP.2 КУРСИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ І РОЗРОБНИКІВ

Молоді викладачі, які будуть відповідати за подальші курси з інформаційних технологій в управлінні університетами пройшли підготовку англійською мовою та перепідготовку в області управління інформацією в Кобленці та Любліні. Після повернення вони будуть розповсюджувати нові знання в університетах у себе вдома під час спеціальних семінарів.

2.1. Підбір персоналу університетів СНД для навчання: відбір співробітників університетів СНД для навчання в ЄС. ІТ-фахівці, академічний та адміністративний персонал університетів-партнерів (кваліфікованих в галузі інформаційних технологій або менеджменту) будуть відібрані для перепідготовки. Критеріями відбору будуть їх навички в ІТ та навички роботи з ними.

2.2. Інтенсивні мовні курси для обраного співробітника: буде організовано 2-місячні курси англійської мови для отримання знань з інформаційних технологій та управління інформацією з використанням відео-, аудіоматеріалів, підручників тощо.

2.3. Вибрані учасники, перекваліфіковані в ЄС. Вибрані співробітники (5 людей з кожного університету-партнера) візьмуть участь у курсах, тривалістю в 1 місяць, для навчання в університетах-партнерах для вивчення методологій та технологій управління інформацією в університеті, щоб отримати європейські знання та досвід в Європейській системі управління інформацією в університеті.

2.4. Презентація семінару в рідних університетах: Зустріч перекваліфікованих членів групи з колегами для обміну отриманими знаннями. Перепідготовлені учасники зможуть представити модель майбутньої системи управління інформацією в університеті. Всі пропозиції колег університету обговорюватимуться та будуть враховані для подальшого вдосконалення.

 

WP.3 ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

Моделювання та проектування розподіленої Університетської інформаційної системи управління – ІСУУ. Інформаційна система буде розроблена як важливий інструмент збору та аналізу інформації про діяльність університету. Для розробки системи буде організована спеціальна комп’ютерна лабораторія. Очікується, що система стане частиною існуючих систем управління інформацією в університеті та підтримуватиме:

  • Інформацію про студентів, їх оцінки та звання;
  • Планування навчального процесу.

3.1. Анкети для всіх країн-партнерів

3.2. Вивчення потреб студентів: Визначення та аналіз потреб студентів

3.3. Група програм з участю студентів: Група програм буде створена за участю молодих викладачів та студентів.

3.4. UML-модель ІСУУ, її програмування: моделювання та проектування розподіленої Університетської інформаційної системи управління – ІСУУ. Інформаційна система буде розроблена як важливий інструмент збору та аналізу інформації про діяльність університету. Для розробки системи створять спеціальну комп’ютерну лабораторію.

3.5. Встановлені та адаптовані ІСУУ: Впровадження програмного забезпечення для практик університетів СНД ІТ-центрами університетів.

 

WP.4 ІННОВАЦІЙНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ІТ-ЦЕНТРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ NIS

Спеціальні центри (для навчання та інноваційної діяльності) будуть створені в кожному університеті країни-партнера. Плани розвитку та статути Центрів будуть розроблені. Центри будуть оснащені та їх персонал буде перепідготовлено в університетах ЄС. 4.1. Бізнес-плани Центрів: Розробка та видання Бізнес-плани Центрів, які складаються з основних пунктів розробленого Стратегічного плану щодо шляхів удосконалення системи управління інформацією в університеті. 4.2. Веб-сайти ІТ-центрів: Розробка та просування веб-сайтів IT-центрів. Веб-сайти будуть розроблені з самого початку проекту. Перша версія включатиме первинну інформацію про ІТ-центри та плани їх розвитку. Тоді веб-сайти будуть підтримуватися протягом життя проекту, збираючи всю нову інформацію про ІТ-центри та плани їх розвитку. 4.3. Перекваліфікований персонал інформаційних центрів в ЄС: Адміністративний персонал кожного ІТ-центру буде відібраний для майбутніх тренінгів з управління університетськими ресурсами в університетах ЄС. Обраний персонал буде перекваліфікований в університети ЄС, брати участь у курсах сучасних технологій управління інформацією. 4.4. Обладнання для офісів ІТ-центрів: буде вибрано та придбано все необхідне обладнання для організації робочих місць для персоналу ІТ-центрів у всіх університетах країн-партнерів. 4.5. Реорганізація бізнес-процесів: Реорганізація бізнес-процесів IT-Центрів, зміна їх структури персоналу, з урахуванням інформаційних технологій, які будуть використовуватися в майбутньому.

 

WP.5 КУРСИ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ІТ ТЕХНОЛОГІЙ

Молоді викладачі, перекваліфіковані в університетах ЄС разом з колегами, підготують нові курси підтримки навчальних програм для університетського академічного та адміністративного персоналу. Перша пілотна група співробітників університету буде перекваліфікована.

5.1. Викладачі для подальших курсів: Вибір викладачів з кожної з країн-партнерів університету, що володіє як інформатикою, так і теорією управління, які повинні підготувати кілька предметів для курсу.

5.2. Місцеві бібліотеки: придбання сучасного навчального обладнання та літератури.

5.3. Концепція курсу з управління університетами: концепція курсу буде розроблена на основі порівняльного аналізу існуючих курсів у університетах ЄС, адаптованих до спеціальних потреб університетів СНД. Концепція включатиме перші проекти навчальних програм, які будуть оцінюватися після першої фази перепідготовки.

5.4. Вибрані викладачі, перекваліфіковані в ЄС: викладачі, відібрані у розділі 5.1, будуть перепідготовлені до участі в курсах як учнів, так і викладачів.

5.5 Методика курсів: розробка навчальної програми курсу та пакету навчальних матеріалів, включаючи адаптацію існуючих матеріалів університетів ЄС, їх схвалення Вченою радою.

5.6. Підготовка двосторонніх угод: Підготовка двосторонніх угод про обмін та координацію навчального матеріалу. Угоди будуть підписані з метою обміну та координації навчальних матеріалів на основі розробленої навчальної програми. 5.7. Організація курсів в університетах РС: Організація перших курсів у університетах-партнерах СНД для представників адміністрації з університетів, взаємний обмін досвідом у всіх учасників проекту консорціуму. Курси починаються з підтримки координаторів з університетів ЄС. Адміністратори університетів ЄС відвідають університети-партнери.

 

WP.6 РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Стратегія розповсюдження проекту досить традиційна. Ми плануємо використовувати три способи: електронні інструменти, традиційні засоби масової інформації та конференції.  Веб-сайти будуть розроблені від самого початку проекту спеціалістами з інформаційних технологій та будуть підтримуватися впродовж тривалості проекту. Рекламна кампанія проекту (видання брошур, бюлетенів проекту, регулярне співробітництво із засобами масової інформації). Конференції в міністерствах, присвячені управлінню університетом. 6.1. Веб-сайт проекту: Співробітники IT-центрів, представники NMU 6.2. Інформаційна кампанія в ЗМІ: Інформація про проект та розроблену систему управління інформацією в університеті буде розповсюджена через засоби масової інформації в країнах-партнерах, з метою обміну інформацією про переваги проекту ТEМРUS та залучення нових спонсорів. 6.3. Презентації в міністерствах: Організація та проведення презентації проекту в міністерствах освіти. Презентаційні матеріали будуть підготовлені університетами країн-партнерів. Презентації організують в Дніпропетровську (НМУ), Мінську (БГУ), Комраті (ХСС) та Батумі (РДУ). 6.4. 2 річні бюлетені проекту: Публікація бюлетеня членами кожного університету СНД, про поточні результати проекту.

WP.7 СТІЙКІСТЬ

Стійкість результатів проекту базується на двох підходах. По-перше, всі результати проекту (навчальна програма, курсові програми, інформаційна система) повинні бути офіційно затверджені (та акредитовані) національними міністерствами. Це дуже важливо в країнах колишнього СРСР, які все ще досить централізовані. По-друге, слід організувати громадський рух за підтримку розвитку університетського управління. З цієї причини слід створити Міжнародну асоціацію управління університетами.

7.1. Офіційне затвердження результатів проекту: Офіційне затвердження результатів проекту в національних міністерствах. Презентація розробленого програмного забезпечення системи управління університетом та навчального плану в міністерствах. Узгодження термінів з міністерством освіти щодо документів. Акредитація розроблених процедур та інструкцій для університетів країн-партнерів.

7.2. Міжнародна асоціація центрів: Асоціація країн-партнерів університетів, які зацікавлені в адаптації розвиненого університетського управління до умов їх установ.

7.3. Нові навчальні програми регулярних курсів LLL: Нові навчальні програми регулярних курсів LLL для перепідготовки викладачів університетів.

 

WP.8 КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ

Основною стратегією контролю якості та моніторингу буде поєднання щоденного внутрішнього контролю спеціальним членом Міжнародної ради та річним оглядом незалежних експертів. Складання вимог, специфікація. Документація, що керується прогресом проекту.

8.1. Річні звіти Координаційного комітету: Річні звіти Координаційного комітету про прогрес проекту. Експерти з оцінки якості, які не беруть участі в інших проектних заходах, оцінять результати проекту двічі: в середині першого та другого проектних років. Ми вважаємо, що в такому випадку не потрібно залучати спеціальних зовнішніх експертів (з більш складним управлінням).

8.2. Відгуки зовнішніх експертів: Огляди зовнішніх експертів щодо поточного проекту та результатів.

8.3. Взаємні візити університетів-партнерів

Представники університетів РС відвідають своїх партнерів з NIS.

WP.9 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

Управління проектами буде організовано як комбінація двох рівнів: повсякденне управління та стратегічне управління. Перший з них буде реалізований координатором проекту з його місцевою командою (виконавчим менеджером, аконометром, секретарем). Консультування з іншими членами Координації буде здійснюватися переважно за допомогою електронних інструментів або під час спеціальних зустрічей. Стратегічні питання будуть обговорюватися під час спеціальних координаційних нарад, які пройдуть два рази на рік. 9.1. Координаційний комітет: створять координаційний комітет проекту. 9.2. Півріччя координаційних зустрічей: 4 координаційні наради відбудуться в Кобленці, Любліні, Ле-Мані та Амстердамі. 9.3. Повсякденне управління та бухгалтерський облік: будуть створені загальні та місцеві комітети управління.